موقعیت ملک: اندیشه فاز 1

در این قسمت سایت ، فایل های رهن و اجاره خرید و فروش آپارتمان در اندیشه فاز 1 قرار می گیرد ، که شامل شهرک مریم و رفاه و المهدی نیز می باشد. بلوار دنیا مالی و بلوار مدرس ،همچنین خیابان طالقانی از مهمترین قسمتهای این بخش می باشد . که خیابان مدرس بهترین گزینه جهت عبور ماشین ها به خاطر  خلوتی و دو طرفه بودن می باشد.

25 ملک یافت شد